Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

Organizare UNRMI
( Statutul / .pdf )

Structura UNRMI
( listă conducere, comisii )

Componenţa UNRMI
( listă membri )

ARHIVA UNRMI
Lucrări de consolidare
restaurare, reconstrucţie,
conservare şi
punere în valoare

( Arhiva digitală UNRMI )
Update: 07.03.2021

Cerere înscriere în UNRMI
( fisier pdf )

Expoziţii UNRMI 1996 – 2019
( fisier pdf )
Simpozioane UNRMI 1996-2019
( fisier pdf )

Membrii PJ UNRMI - Componente Artistice
( fisier pdf )
Membrii PJ UNRMI – Antreprize
( fisier pdf )
Membrii PJ UNRMI – Proiectare
( fisier pdf )
Membrii PJ UNRMI - Pe Judeţe
( fisier pdf )
Membrii PF UNRMI - Pe Judeţe
( fisier pdf )
Harta RO Membrii PJ UNRMI
( fisier jpg )

REVISTA "STATUS QUO" A UNIUNII NAŢIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE NR.11/2020

ARHIVA - DOCUMENTARE

REVISTA UNIUNII NAŢIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE

REVISTELE UNRMI
se pot comanda prin Secretariatul Uniunii şi vor fi livrate prin curierat cu plata ramburs (40 de lei un exemplar + taxa de transport)

REVISTA UNRMI Nr. 6 / 2016
Arh. Niels AUNER
Cuvânt înainte. Rugăminte.
ACTIVITATEA UNRMI
Emilia BRAD
ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL
1-2 aprilie 2016, PĂLTINIŞ, judeŢul SIBIU
Arh. Călin HOINĂRESCU
Vernisajul Expoziţiei „SUB SEMNUL VĂZULUI“
Muzeul Judeţean de Artă PRAHOVA
12 aprilie PLOIEŞTI
Arh. Daniel SABĂU
EVENIMENT DEOSEBIT
ADUNAREA GENERALĂ A.E.R.P.A. – U.N.R.M.I.
10 iunie 2016 IAŞI
Arh. Călin HOINĂRESCU
Inaugurare CASA CU BLAZOANE
28 iunie 2016 Localitatea CHIOJDU, judeţul BUZĂU
Emilia BRAD
ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL
1-2 iulie 2016 DOMENIUL CERBILOR, judeţul SUCEAVA
STUDII
Dr.Chimist Magdalena BANU
STUDIU PRIVIND ANALIZELE CHIMICE ŞI BIOLOGICE PENTRU PICTURA MURALĂ ŞI MORTARELE SUPORT LA BISERICA „INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ – VOIEVODENI TĂBĂCARI“ FOCŞANI, judeţul VRANCEA
PROIECTE
Arh. Daniel SABĂU
Arh. Niels AUNER

EXTRAS DIN DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII privind LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, RECONSTRUIRE, CONSERVARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI, comuna BRÂNCOVENI, judeţul OLT
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh. Călin HOINĂRESCU
Crama DOMNIŢA RALU, localitatea CHIŢORANI, judeţul PRAHOVA
Arh. Călin HOINĂRESCU
Complexul Arhitectural Medieval al fostei Mănăstiri NEGOIEşTI SOLDANU, localitatea NEGOIEŞTI, judeţul CĂLĂRAŞI
Arh. Niels AUNER
Restaurare MĂNĂSTIREA SNAGOV, judeţul ILFOV
Arh. Niels AUNER
Biserica SFÂNTUL NICOLAE a MĂNĂSTIRII COŞULA, localitatea COŞULA, judeţul BOTOŞANI
Arh. Niels AUNER
Restaurarea Bisericii SCHIMBAREA LA FAŢĂ, localitatea BATACIN, judeţul SĂLAJ
Arh. Aurel BOTEZ
MĂNĂSTIREA GOVORA, Chilii vest (Casa duhovnicească), localitatea MIHĂIEŞTI, judeţul VÂLCEA
Arh. Aurel BOTEZ
Biserica “INTRAREA ÎN BISERICĂ”, localitatea SLĂTIOARA, judeţul VÂLCEA

REVISTA UNRMI Nr. 5 / 2016
Arh. Daniel SABĂU – Cuvânt înainte. Despre “uliţele” de la MUZEUL SATULUI din SIBIU
ACTIVITATE UNRMI
Emilia BRAD
CONGRESUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI ARHITECTURAL “DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIUL CONSTRUIT. SECOLUL XX ŞI MAI DEPARTE”, 24-25 septembrie 2015, PALATUL COTROCENI BUCUREŞTI
Prof.Univ.Dr. Mircea CIUBOTARU
SIMPOZIONUL “MONUMENTUL – TRADIŢIE, PREZENT ŞI VIITOR” 1-4 octombrie IAŞI
Emilia BRAD
Şedinţa Consiliului Director Naţional UNRMI, 9 octombrie 2015, SÂMBĂTA DE SUS, Judeţul BRAŞOV
Adunarea Generală ordinară a Membrilor UNRMI, 10 octombrie 2015, SÂMBĂTA DE SUS
Şedinţa Consiliului Director Naţional UNRMI, 11 decembrie 2015, POIANA BRAŞOV
Arh. Călin HOINĂRESCU
EXPOZIŢIE ILUSTRÂND MONUMENTELE ISTORICE DIN JUDEŢUL PRAHOVA RESTAURATE DUPĂ 1990, 15 ianuarie 2016, PLOIEŞTI

CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh. Călin HOINĂRESCU
Biserica Mănăstirii “NAŞTEREA SF.IOAN BOTEZĂTORUL”, localitatea MĂXINENI, Judeţul BRĂILA
Crama de la VALEA POPII, localitatea VALEA CĂLUGĂREASCĂ, Judeţul PRAHOVA
MUZEUL DE ARTĂ PLOIEŞTI – MUZEUL CEASULUI “NICOLAE SIMACHE” PLOIEŞTI, Judeţul PRAHOVA
Imobil CONSTANTIN PALADE, localitatea SINAIA, Judeţul PRAHOVA
Arh. Aurel BOTEZ
Complex de Arhitectură Turco-Islamică BABADAG – Moscheia ALI-GHAZI PASHA, localitatea BABADAG, Judeţul TULCEA
Consolidare, restaurare şi punere în valoare GEAMIA ESHMAHAN SULTAN ŞI CIMITIRUL MUSULMAN, localitatea MANGALIA, Judeţul CONSTANŢA
Restaurarea CETĂŢII SOROCA cu amenajarea spaţiului afferent şi a căilor de acces, localitatea SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA
Arh. Niels AUNER
Strămutare casă gospodar din localitatea GHEORGHE DOJA în localitatea SLOBOZIA, Judeţul IALOMIŢA
(“Distrugătorul de monumente”. Când o muncă migăloasă de proiectare este batjocorită de un antreprenor)
Biserica de lemn “SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL”, localitatea SURDEŞTI, judeţul MARAMUREŞ
Arh.Mircea SABĂU TĂTAR
Amenajare Skate Park CETATEA ALBA CAROLINA, Contragarda Bastionului ELISABETA, Municipiul ALBA IULIA, Judeţul ALBA

PORTRET DE AUTOR
Este vorba despre MEŞTERUL LEMNAR IOAN RUS din BAIA MARE, Judeţul MARAMUREŞ, cu o mulţime de lucrări cu alt subiect decât RESTAURAREA BISERICILOR DE LEMN în diverse locaţii şi împrejurări, toate legate nemijlocit de MESERIA DE LEMNAR.
CIMITIRUL VESEL SĂPÂNŢA – RESTAURARE CRUCI, localitatea SĂPÂNŢA, Judeţul MARAMUREŞ
MEMORIAL “ŞTEFAN 500”, localitatea ROMA, ITALIA
Biserica “SFÂNTUL DIMITRIE” – ACADEMIA MILITARĂ BUCUREŞTI
Grădiniţa cu program de zi FUNDAŢIA “UN VIITOR PENTRU COPIII NOŞTRI” BUCUREŞTI

REVISTA UNRMI Nr. 4 / 2015
Arh. Daniel SABĂU – Cuvânt înainte : “La data de 20 noiembrie 2015, UNIUNEA NAŢIONALĂ A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE din ROMÂNIA va împlini 25 de ani de existenţă.”
ACTIVITATE UNRMI
Emilia BRAD - Şedinţa ordinară a C.D.N. al U.N.R.M.I. din 13-15 martie 2015 de la LACUL ROŞU – Jud.HARGHITA
Emilia BRAD – Simpozion “MONUMENTE RESTAURATE – MĂRTURII ALE PATRIMONIULUI NAŢIONAL”, 26 iunie 2015
CERCETARE – INVESTIGAŢII
Dr.Chimist Magdalena BANU – “Importanţa cercetării chimice, biologice şi mineralogice în restaurarea monumentelor”
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh.Daniel SABĂU – Lucrări de cercetare, proiectare şi execuţie privind consolidarea, restaurarea, punerea în valoare şi integrare în atmosfera istorică a Castelului FĂGĂRAŞ, Judeţul BRAŞOV
Arh.Mircea SABĂU – PUZ zona centrală – Municipiul FĂGĂRAŞ, Judeţul BRAŞOV
Arh. Iulian CĂMUI – Biserica “CUVIOASA PARASCHIVA” din sat MOMAIU, comuna TĂTULEŞTI, Jud.OLT
Prof.Oliviu BOLDURA – Lucrări de restaurare a picturii la Biserica Evanghelică din localitatea APOLD, Jud.MUREŞ
Arh. Aurel BOTEZ – Biserica “SFÂNTA TREIME”, localitatea COSTEŞTI, Jud.VRANCEA
Arh. Niels AUNER – “Epopeea unei restaurări fără sfârşit” – Capela ŞTIRBEI, localitatea BUFTEA, Jud. ILFOV
Artist plastic Dana POSTOLACHE – Lucrări de restaurare a iconostasului de la Biserica “SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL” din localitatea TOPOLOVENI – INURI, Jud. ARGEŞ
Arh. Aurel BOTEZ, Arh. Iulian CĂMUI – Biserica de lemn “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” şi Turnul Clopotniţei din localitatea COSTEŞTI – GRUŞEŢU, Jud.VÂLCEA
Arh. Constanţa CARP – S.O.S. CAZINOUL CONSTANŢA, Jud.CONSTANŢA
Arh. Călin HOINĂRESCU – Ansamblul fostei Mănăstiri APOSTOLACHE, localitatea APOSTOLACHE, Jud.PRAHOVA
PORTRET DE AUTOR
Este vorba despre MEŞTERUL LEMNAR Liviuţ FLEŞER, restaurator de lemn din localitatea MĂGINA, Jud.ALBA. Pe lângă mulţimea lucrărilor din lemn restaurate, lucrările cu alt subiect decât RESTAURAREA MONUMENTELOR DE LEMN DIN ŢARĂ scot în evidenţă nemijlocit MESERIA DE LEMNAR.

REVISTA UNRMI Nr. 3 / 2015
Prof.univ.Dr. Daniel Valer BREAZCuvânt înainte : “Masteratul CERCETAREA, CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC”
ACTIVITATE UNRMI
Arh. Daniel SABĂU - Şedinţa ordinară a C.D.N. al UNRMI din 4-5 sept.2014 de la ALBA IULIA
Arh. Daniel SABĂU – SIMPOZION “CETATEA BASTIONARĂ DE TIP VAUBAN ALBA CAROLINA – CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE” 5-6 sept.2014, ALBA IULIA
Arh. Daniel SABĂU – Adunarea generală ordinară a Membrilor UNRMI – 7 sept.2014 de la ALBA IULIA
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh.Daniel SABĂU – “PUNERE ÎN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE descoperite în perioada de implementare a proiectului “Reabilitarea Centrului Istoric, Fortificaţia de tip VAUBAN – ALBA IULIA, căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific – Zona interioară”
Arh.Constanţa CARP – “Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI, localitatea Băjeşti-Bălileşti, judeţul Argeş”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “CASA ANA ŞI MARINACHE POPESCU – Sediul DJC Călăraşi”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “Biserica SF.NICOLAE a fostului Schit DE SUB PIATRĂ, localitatea Costeşti, judeţul Vâlcea”
Arh.Niels AUNER – “Restaurare Complex HOTEL-RESTAURANT MINERUL, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Restaurare CASA CU BLAZOANE, localitatea Chiojdu, judeţul Buzău"
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Restaurare BISERICA SFINŢII ARHANGHELI, localitatea Târgşorul Vechi, judeţul Prahova”
PORTRET DE AUTOR
Meşterul lemnar Vasile POP-TAINA din localitatea Deseşti, judeţul Maramureş scoate în evidenţă nemijlocit MESERIA DE LEMNAR :
- POARTĂ la MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI, judeţul Olt.
- Workshop Internaţional RESTAURARE ARHITECTURĂ VERNACULARĂ – TAKKILA, FINLANDA
- Decor mobil pentru filmul “Cănd bobul nu moare”, localitatea Budeşti, judeţul Maramureş
- Schelă pentru lucrări de pietrărie la CASTELUL HUNIAZILOR, judeţul Hunedoara.

REVISTA UNRMI Nr. 2 / 2014
Arh. Călin HOINĂRESCUCuvânt înainte : “Monumentele istorice – probleme şi perspective”
ACTIVITATEA UNRMI
Arh. Daniel SABĂU – Şedinţa C.D.N. de la staţiunea POARTA RAIULUI, Munţii ŞUREANU, Jud.ALBA
Arh. Daniel SABĂU – Şedinţa C.D.N. de la MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU de la SÂMBĂTA DE SUS, Jud.BRAŞOV
LUCRĂRI PUBLICATE
Arh.Călin HOINĂRESCU – “HABITATUL RURAL TRADIŢIONAL DIN ARDEALUL EXTRACARPATIC”
Arh.Niels AUNER – “100 DE BISERICI DE LEMN RESTAURATE – 1972-2012”
Arh.Daniel SABĂU – “CARACTERISTICI MORFOLOGICE ALE SCULPTURII BAROCE LA FORTIFICAŢIILE BASTIONARE DE TIP VAUBAN DIN TRANSILVANIA”
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Conacul BELLU, oraşul Urlaţi, judeţul Prahova”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI BORDEŞTI, judeţul Vrancea”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “PALATUL STĂREŢIEI MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN, localitatea Dezrobiţi, judeţul Vâlcea”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Biserica NAŞTEREA SF.IOAN BOTEZĂTORUL – MĂNĂSTIREA MĂXINENI, judeţul Brăila”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Biserica veche a MĂNĂSTIRII SINAIA, judeţul Prahova”
Arh.Niels AUNER – “CETATEA ALBA CAROLINA - POD RIDICĂTOR ŞI ESTACADĂ LA POARTA A III-A, Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “CASA AVRAMIDE, Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Biserica SF.VINERI, Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova”
Arh.Niels AUNER – “Ansamblul bisericii de lemn FĂRCAŞA, localitatea Buzeşti, judeţul Maramureş”
Prof.univ.dr. Ovidiu BOLDURA – “Cercetare pictură BISERICA SF.NICOLAE, localitatea Bălineşti, judeţul Suceava”
Arh.Constanţa CARP – “Biserica SF.NICOLAE – UDRICANI Bucureşti”
Arh.Iulian CĂMUI – “Biserica SF.NICOLAE a MĂNĂSTIRII SADOVA, judeţul Dolj”
MATERIALE DE RESTAURARE ŞI TEHNICI DE EXECUŢIE
- Reclamă KERACOLL - furnizor de materiale pentru restaurarea monumentelor istorice

REVISTA UNRMI Nr. 1 / 2014
Prof.Dr.Arh. Sergiu NISTOR Cuvânt înainte : “Perspective ale colaborării dintre ICOMOS şi UNRMI în beneficiul protejării monumentelor istorice din ROMÂNIA”
ACTIVITATEA UNRMI
Arh. Daniel SABĂU – TRIENALA UNRMI 2013 – SALA UNIRII de la MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
Arh. Daniel SABĂU – Adunarea generală ordinară a Membrilor UNRMI
CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE, RECONSTITUIRE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh.Mircea SABĂU TĂTAR – “Reconstituirea şi punerea în valoare acces Latura de Vest Cetatea ALBA CAROLINA, Fortificaţia de tip VAUBAN, Municipiul Alba Iulia”
Arh.Constanţa CARP – “Biserica Sf.NICOLAE a MANĂSTIRII ANINOASA, comuna Aninoasa, judeţul ARGEŞ”
Arh.Constanţa CARP – “Cetatea RUPEA, oraş Rupea, judeţul Braşov”
Arh.Niels AUNER – “Bastionul MĂCELARILOR, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş”
Dr.Arh.Sorin MINGHIAT – “Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA, Municipiul TÂRGOVIŞTE, judeţul Dâmboviţa”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI, sat Vărbila, comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova”
Arh.Aurel Ioan BOTEZ – “Biserica schit ŢIGĂNIA, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”
Arh.Niels AUNER – “Biserica de lemn LĂRGĂŞENI, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”
Arh.Niels AUNER – “Biserica de lemn COTMENIŢA, judeţul Argeş”
Arh.Niels AUNER – “Biserica de lemn CUVIOASA PARASCHIVA RUGINEŞTI, judeţul Vrancea”
Arh.Niels AUNER – “Biserica de lemn SÂNGEORZU NOU, judeţul Bistriţa
Năsăud”
Pictor restaurator Luminiţa Dana POSTOLACHE – “Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI, comuna Ieud Deal, judeţul Maramureş”
Ing.Mircea LEŢIU – “Biserica fortificată VALCHID, comuna Hoghilag, judeţul Sibiu”
MATERIALE DE RESTAURARE ŞI TEHNICI DE EXECUŢIE
Ing.Gabriela CARPOV, Ing.Viorel Ion RUSETI – “CARU’ CU BERE BUCUREŞTI”

REDACŢIA REVISTEI UNRMI
Colegiu de redacţie:
Arh. Daniel SABĂU
Arh. Niels AUNER
Arh. Călin HOINĂRESCU
Prof.univ.Dr. Oliviu BOLDURA
Arh. Mircea SABĂU TĂTAR
Ist. Toma GORONEA
Ing. Cosmin BRADU
Secretari de redacţie:
Emanuel DRĂGUŞIN
Emilia BRAD
Editura:
HACO INTERNATIONAL
ISSN/ISSN-L 2359 8522

La Adunarea Generală UNRMI din 05.10.2013 a fost discutat şi aprobat noul Statut UNRMI în unanimitate şi a fost ales Consiliul Director Naţional.Program Congres National I (.pdf )

LUCRARI DE RESTAURARE PREMIATE DE UNRMI LA TRIENALA UNRMI 2007-2010
COMISIA DE JURIZARE
Prof. univ. dr. arh. PETER DERER
JEAN MARC LAMFRY – FRANŢA
Vicepresedinte OAR arh. ŞERBAN STURZA
Istoric POPA CORINA
Arh. LEAHU GHEORGHE
Arh. IGNAT SANDA
Ing. DOGARU LUCIAN
PREŞEDINTELE COMISIEI – PETER DERER
PREŞEDINTE DE ONOARE – JEAN MARC LAMFRY
PREMIILE ACORDATE, DIPLOME DE EXCELENTA, NOMINALIZARI - fisier .pdf

18 aprilie - Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor
Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor se sărbătoreşte anual pe 18 aprilie, la iniţiativa ICOMOS - Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor,. ICOMOS a făcut această propunere în 18 aprilie 1982, ea fiind apoi aprobată la Conferinţa Generală UNESCO din 1983.

Ombudsmanul European în slujba cetăţeanului român.

Ombudsmanul European examinează plângeri cu privire la administrarea defectuoasă în instituţiile şi organismele Uniunii Europene. Dacă sunteţi cetăţean al unui stat membru al Uniunii sau aveţi domiciliul într-un stat membru, puteţi adresa o plângere Ombudsmanului European. Întreprinderile, asociaţiile şi alte organisme cu sediul social în Uniune pot, de asemenea, adresa plângeri Ombudsmanului. De exemplu, dacă veţi constata o depreciere sau distrugere a unor monumente de artă şi cultură aparţinând patrimoniului naţional puteţi apela şi la o astfel de instituţie democratică a Uniunii Europene (detalii)

Semnal de alarmă !
Cum dispar Bucureştii vechi


Sub privirile indiferente sau neputincioase ale celor mai mulţi, Bucureştii se năruie. L-au condamnat la moarte grupuri obscure de oameni lacomi şi fără scrupule, destul de bogaţi încât să poată distruge totul în jur şi suficient de puternici pentru a nu fi pedepsiţi niciodată. În virtejul afacerilor imobiliare, bătălia pentru fiecare metru pătrat de teren e pe viaţă şi pe moarte. Primele cad monumentele arhitectonice ale oraşului, vânate, cumpărate, dărâmate şi înlocuite cu blocuri pe cât de monstruoase, pe atât de profitabile. Mai e puţin şi Bucureştii vor rămâne fără trecut şi cu un viitor urât, construit din cuburi de beton... (detalii)

Consiliul European pentru Sate şi Târguri

Uniunea Artiştilor Plastici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISIUNEA U.N.R.M.I.

Organizaţie profesională la nivel naţional, neguvernamentală, nepolitică şi nelucrativă, constituită potrivit art.34 din Legea nr.21 din 06.02.1924, cu personalitate juridică potrivit legii, cuprinzând persoane, asociaţii şi societăţi comerciale. Are ca principal scop să participe şi să contribuie la ocrotirea şi restaurarea monumentelor istorice din România, prin organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate nemijlocit de membrii săi. Uniunea are ca principală obligaţie statutară protejarea monumentelor istorice, în acest sens ea militează şi sprijină crearea structurilor adecvate şi a cadrului legal necesar protecţiei patrimoniului naţional; urmăreşte modul în care membrii săi, care au contacte cu structurile abilitate ale statului, îşi desfăşoară activitatea în condiţiile unei legislaţii încă echivoce, la a cărei corectare şi perfecţionare Uniunea îşi propune să participe. În actuala situaţie organizatorică, legislativă şi financiară a programului naţional de protecţie, conservare, restaurare şi punere în valuare amonumentelor istorice, Uniunea şi-a propus elaborarea unei strategii ale cărei fundamente sunt … (detalii)

 

 


U.N.R.M.I. / CIF: 9415990
Cont IBAN: RO18BRDE441SV03926814410
                   BRD Sucursala Unirii Bucuresti Sector 4
SECRETARIAT : Mobil: 0722 955 059 ; Tel/Fax: 0244 525 703 ;
E-mail: office_unrmi@yahoo.com ; unrmi.it@gmail.com

TRIENALA NAŢIONALĂ DE RESTAURARE – TNR 2019 - PREMII (Fisier .pdf)
Pagina Facebook / Eveniment Facebook
 
Prima pagină | Contact UNRMI | Contact Membri | Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice | ©UNRMI | Link Mark Soft IT Service