Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

Structura UNRMI
( listă conducere, comisii )

Componenţa UNRMI
( listă membri )

ARHIVA UNRMI
Lucrări de consolidare
restaurare, reconstrucţie,
conservare şi
punere în valoare

( Arhiva digitală UNRMI )
Update: 12.08.2019

Cerere înscriere în UNRMI
( fisier pdf )

Expoziţii UNRMI 1996 – 2016
( fisier pdf )
Simpozioane UNRMI 1996-2016
( fisier pdf )

Membrii PJ UNRMI - Componente Artistice
( fisier pdf )
Membrii PJ UNRMI – Antreprize
( fisier pdf )
Membrii PJ UNRMI – Proiectare
( fisier pdf )
Membrii PJ UNRMI - Pe Judeţe
( fisier pdf )
Membrii PF UNRMI - Pe Judeţe
( fisier pdf )
Harta RO Membrii PJ UNRMI
( fisier jpg )

REVISTA UNIUNII NAŢIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE

REVISTELE UNRMI
se pot comanda prin Secretariatul Uniunii şi vor fi livrate prin curierat cu plata ramburs (40 de lei un exemplar + taxa de transport)

REVISTA UNRMI Nr. 6 / 2016
Arh. Niels AUNER
Cuvânt înainte. Rugăminte.
ACTIVITATEA UNRMI
Emilia BRAD
ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL
1-2 aprilie 2016, PĂLTINIŞ, judeŢul SIBIU
Arh. Călin HOINĂRESCU
Vernisajul Expoziţiei „SUB SEMNUL VĂZULUI“
Muzeul Judeţean de Artă PRAHOVA
12 aprilie PLOIEŞTI
Arh. Daniel SABĂU
EVENIMENT DEOSEBIT
ADUNAREA GENERALĂ A.E.R.P.A. – U.N.R.M.I.
10 iunie 2016 IAŞI
Arh. Călin HOINĂRESCU
Inaugurare CASA CU BLAZOANE
28 iunie 2016 Localitatea CHIOJDU, judeţul BUZĂU
Emilia BRAD
ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL
1-2 iulie 2016 DOMENIUL CERBILOR, judeţul SUCEAVA
STUDII
Dr.Chimist Magdalena BANU
STUDIU PRIVIND ANALIZELE CHIMICE ŞI BIOLOGICE PENTRU PICTURA MURALĂ ŞI MORTARELE SUPORT LA BISERICA „INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ – VOIEVODENI TĂBĂCARI“ FOCŞANI, judeţul VRANCEA
PROIECTE
Arh. Daniel SABĂU
Arh. Niels AUNER

EXTRAS DIN DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII privind LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, RECONSTRUIRE, CONSERVARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI, comuna BRÂNCOVENI, judeţul OLT
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh. Călin HOINĂRESCU
Crama DOMNIŢA RALU, localitatea CHIŢORANI, judeţul PRAHOVA
Arh. Călin HOINĂRESCU
Complexul Arhitectural Medieval al fostei Mănăstiri NEGOIEşTI SOLDANU, localitatea NEGOIEŞTI, judeţul CĂLĂRAŞI
Arh. Niels AUNER
Restaurare MĂNĂSTIREA SNAGOV, judeţul ILFOV
Arh. Niels AUNER
Biserica SFÂNTUL NICOLAE a MĂNĂSTIRII COŞULA, localitatea COŞULA, judeţul BOTOŞANI
Arh. Niels AUNER
Restaurarea Bisericii SCHIMBAREA LA FAŢĂ, localitatea BATACIN, judeţul SĂLAJ
Arh. Aurel BOTEZ
MĂNĂSTIREA GOVORA, Chilii vest (Casa duhovnicească), localitatea MIHĂIEŞTI, judeţul VÂLCEA
Arh. Aurel BOTEZ
Biserica “INTRAREA ÎN BISERICĂ”, localitatea SLĂTIOARA, judeţul VÂLCEA

REVISTA UNRMI Nr. 5 / 2016
Arh. Daniel SABĂU – Cuvânt înainte. Despre “uliţele” de la MUZEUL SATULUI din SIBIU
ACTIVITATE UNRMI
Emilia BRAD
CONGRESUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI ARHITECTURAL “DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIUL CONSTRUIT. SECOLUL XX ŞI MAI DEPARTE”, 24-25 septembrie 2015, PALATUL COTROCENI BUCUREŞTI
Prof.Univ.Dr. Mircea CIUBOTARU
SIMPOZIONUL “MONUMENTUL – TRADIŢIE, PREZENT ŞI VIITOR” 1-4 octombrie IAŞI
Emilia BRAD
Şedinţa Consiliului Director Naţional UNRMI, 9 octombrie 2015, SÂMBĂTA DE SUS, Judeţul BRAŞOV
Adunarea Generală ordinară a Membrilor UNRMI, 10 octombrie 2015, SÂMBĂTA DE SUS
Şedinţa Consiliului Director Naţional UNRMI, 11 decembrie 2015, POIANA BRAŞOV
Arh. Călin HOINĂRESCU
EXPOZIŢIE ILUSTRÂND MONUMENTELE ISTORICE DIN JUDEŢUL PRAHOVA RESTAURATE DUPĂ 1990, 15 ianuarie 2016, PLOIEŞTI

CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh. Călin HOINĂRESCU
Biserica Mănăstirii “NAŞTEREA SF.IOAN BOTEZĂTORUL”, localitatea MĂXINENI, Judeţul BRĂILA
Crama de la VALEA POPII, localitatea VALEA CĂLUGĂREASCĂ, Judeţul PRAHOVA
MUZEUL DE ARTĂ PLOIEŞTI – MUZEUL CEASULUI “NICOLAE SIMACHE” PLOIEŞTI, Judeţul PRAHOVA
Imobil CONSTANTIN PALADE, localitatea SINAIA, Judeţul PRAHOVA
Arh. Aurel BOTEZ
Complex de Arhitectură Turco-Islamică BABADAG – Moscheia ALI-GHAZI PASHA, localitatea BABADAG, Judeţul TULCEA
Consolidare, restaurare şi punere în valoare GEAMIA ESHMAHAN SULTAN ŞI CIMITIRUL MUSULMAN, localitatea MANGALIA, Judeţul CONSTANŢA
Restaurarea CETĂŢII SOROCA cu amenajarea spaţiului afferent şi a căilor de acces, localitatea SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA
Arh. Niels AUNER
Strămutare casă gospodar din localitatea GHEORGHE DOJA în localitatea SLOBOZIA, Judeţul IALOMIŢA
(“Distrugătorul de monumente”. Când o muncă migăloasă de proiectare este batjocorită de un antreprenor)
Biserica de lemn “SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL”, localitatea SURDEŞTI, judeţul MARAMUREŞ
Arh.Mircea SABĂU TĂTAR
Amenajare Skate Park CETATEA ALBA CAROLINA, Contragarda Bastionului ELISABETA, Municipiul ALBA IULIA, Judeţul ALBA

PORTRET DE AUTOR
Este vorba despre MEŞTERUL LEMNAR IOAN RUS din BAIA MARE, Judeţul MARAMUREŞ, cu o mulţime de lucrări cu alt subiect decât RESTAURAREA BISERICILOR DE LEMN în diverse locaţii şi împrejurări, toate legate nemijlocit de MESERIA DE LEMNAR.
CIMITIRUL VESEL SĂPÂNŢA – RESTAURARE CRUCI, localitatea SĂPÂNŢA, Judeţul MARAMUREŞ
MEMORIAL “ŞTEFAN 500”, localitatea ROMA, ITALIA
Biserica “SFÂNTUL DIMITRIE” – ACADEMIA MILITARĂ BUCUREŞTI
Grădiniţa cu program de zi FUNDAŢIA “UN VIITOR PENTRU COPIII NOŞTRI” BUCUREŞTI

REVISTA UNRMI Nr. 4 / 2015
Arh. Daniel SABĂU – Cuvânt înainte : “La data de 20 noiembrie 2015, UNIUNEA NAŢIONALĂ A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE din ROMÂNIA va împlini 25 de ani de existenţă.”
ACTIVITATE UNRMI
Emilia BRAD - Şedinţa ordinară a C.D.N. al U.N.R.M.I. din 13-15 martie 2015 de la LACUL ROŞU – Jud.HARGHITA
Emilia BRAD – Simpozion “MONUMENTE RESTAURATE – MĂRTURII ALE PATRIMONIULUI NAŢIONAL”, 26 iunie 2015
CERCETARE – INVESTIGAŢII
Dr.Chimist Magdalena BANU – “Importanţa cercetării chimice, biologice şi mineralogice în restaurarea monumentelor”
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh.Daniel SABĂU – Lucrări de cercetare, proiectare şi execuţie privind consolidarea, restaurarea, punerea în valoare şi integrare în atmosfera istorică a Castelului FĂGĂRAŞ, Judeţul BRAŞOV
Arh.Mircea SABĂU – PUZ zona centrală – Municipiul FĂGĂRAŞ, Judeţul BRAŞOV
Arh. Iulian CĂMUI – Biserica “CUVIOASA PARASCHIVA” din sat MOMAIU, comuna TĂTULEŞTI, Jud.OLT
Prof.Oliviu BOLDURA – Lucrări de restaurare a picturii la Biserica Evanghelică din localitatea APOLD, Jud.MUREŞ
Arh. Aurel BOTEZ – Biserica “SFÂNTA TREIME”, localitatea COSTEŞTI, Jud.VRANCEA
Arh. Niels AUNER – “Epopeea unei restaurări fără sfârşit” – Capela ŞTIRBEI, localitatea BUFTEA, Jud. ILFOV
Artist plastic Dana POSTOLACHE – Lucrări de restaurare a iconostasului de la Biserica “SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL” din localitatea TOPOLOVENI – INURI, Jud. ARGEŞ
Arh. Aurel BOTEZ, Arh. Iulian CĂMUI – Biserica de lemn “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” şi Turnul Clopotniţei din localitatea COSTEŞTI – GRUŞEŢU, Jud.VÂLCEA
Arh. Constanţa CARP – S.O.S. CAZINOUL CONSTANŢA, Jud.CONSTANŢA
Arh. Călin HOINĂRESCU – Ansamblul fostei Mănăstiri APOSTOLACHE, localitatea APOSTOLACHE, Jud.PRAHOVA
PORTRET DE AUTOR
Este vorba despre MEŞTERUL LEMNAR Liviuţ FLEŞER, restaurator de lemn din localitatea MĂGINA, Jud.ALBA. Pe lângă mulţimea lucrărilor din lemn restaurate, lucrările cu alt subiect decât RESTAURAREA MONUMENTELOR DE LEMN DIN ŢARĂ scot în evidenţă nemijlocit MESERIA DE LEMNAR.

REVISTA UNRMI Nr. 3 / 2015
Prof.univ.Dr. Daniel Valer BREAZCuvânt înainte : “Masteratul CERCETAREA, CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC”
ACTIVITATE UNRMI
Arh. Daniel SABĂU - Şedinţa ordinară a C.D.N. al UNRMI din 4-5 sept.2014 de la ALBA IULIA
Arh. Daniel SABĂU – SIMPOZION “CETATEA BASTIONARĂ DE TIP VAUBAN ALBA CAROLINA – CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE” 5-6 sept.2014, ALBA IULIA
Arh. Daniel SABĂU – Adunarea generală ordinară a Membrilor UNRMI – 7 sept.2014 de la ALBA IULIA
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh.Daniel SABĂU – “PUNERE ÎN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE descoperite în perioada de implementare a proiectului “Reabilitarea Centrului Istoric, Fortificaţia de tip VAUBAN – ALBA IULIA, căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific – Zona interioară”
Arh.Constanţa CARP – “Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI, localitatea Băjeşti-Bălileşti, judeţul Argeş”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “CASA ANA ŞI MARINACHE POPESCU – Sediul DJC Călăraşi”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “Biserica SF.NICOLAE a fostului Schit DE SUB PIATRĂ, localitatea Costeşti, judeţul Vâlcea”
Arh.Niels AUNER – “Restaurare Complex HOTEL-RESTAURANT MINERUL, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Restaurare CASA CU BLAZOANE, localitatea Chiojdu, judeţul Buzău"
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Restaurare BISERICA SFINŢII ARHANGHELI, localitatea Târgşorul Vechi, judeţul Prahova”
PORTRET DE AUTOR
Meşterul lemnar Vasile POP-TAINA din localitatea Deseşti, judeţul Maramureş scoate în evidenţă nemijlocit MESERIA DE LEMNAR :
- POARTĂ la MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI, judeţul Olt.
- Workshop Internaţional RESTAURARE ARHITECTURĂ VERNACULARĂ – TAKKILA, FINLANDA
- Decor mobil pentru filmul “Cănd bobul nu moare”, localitatea Budeşti, judeţul Maramureş
- Schelă pentru lucrări de pietrărie la CASTELUL HUNIAZILOR, judeţul Hunedoara.

REVISTA UNRMI Nr. 2 / 2014
Arh. Călin HOINĂRESCUCuvânt înainte : “Monumentele istorice – probleme şi perspective”
ACTIVITATEA UNRMI
Arh. Daniel SABĂU – Şedinţa C.D.N. de la staţiunea POARTA RAIULUI, Munţii ŞUREANU, Jud.ALBA
Arh. Daniel SABĂU – Şedinţa C.D.N. de la MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU de la SÂMBĂTA DE SUS, Jud.BRAŞOV
LUCRĂRI PUBLICATE
Arh.Călin HOINĂRESCU – “HABITATUL RURAL TRADIŢIONAL DIN ARDEALUL EXTRACARPATIC”
Arh.Niels AUNER – “100 DE BISERICI DE LEMN RESTAURATE – 1972-2012”
Arh.Daniel SABĂU – “CARACTERISTICI MORFOLOGICE ALE SCULPTURII BAROCE LA FORTIFICAŢIILE BASTIONARE DE TIP VAUBAN DIN TRANSILVANIA”
CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Conacul BELLU, oraşul Urlaţi, judeţul Prahova”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI BORDEŞTI, judeţul Vrancea”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “PALATUL STĂREŢIEI MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN, localitatea Dezrobiţi, judeţul Vâlcea”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Biserica NAŞTEREA SF.IOAN BOTEZĂTORUL – MĂNĂSTIREA MĂXINENI, judeţul Brăila”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Biserica veche a MĂNĂSTIRII SINAIA, judeţul Prahova”
Arh.Niels AUNER – “CETATEA ALBA CAROLINA - POD RIDICĂTOR ŞI ESTACADĂ LA POARTA A III-A, Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba”
Arh.Aurel Ion BOTEZ – “CASA AVRAMIDE, Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Biserica SF.VINERI, Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova”
Arh.Niels AUNER – “Ansamblul bisericii de lemn FĂRCAŞA, localitatea Buzeşti, judeţul Maramureş”
Prof.univ.dr. Ovidiu BOLDURA – “Cercetare pictură BISERICA SF.NICOLAE, localitatea Bălineşti, judeţul Suceava”
Arh.Constanţa CARP – “Biserica SF.NICOLAE – UDRICANI Bucureşti”
Arh.Iulian CĂMUI – “Biserica SF.NICOLAE a MĂNĂSTIRII SADOVA, judeţul Dolj”
MATERIALE DE RESTAURARE ŞI TEHNICI DE EXECUŢIE
- Reclamă KERACOLL - furnizor de materiale pentru restaurarea monumentelor istorice

REVISTA UNRMI Nr. 1 / 2014
Prof.Dr.Arh. Sergiu NISTOR Cuvânt înainte : “Perspective ale colaborării dintre ICOMOS şi UNRMI în beneficiul protejării monumentelor istorice din ROMÂNIA”
ACTIVITATEA UNRMI
Arh. Daniel SABĂU – TRIENALA UNRMI 2013 – SALA UNIRII de la MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
Arh. Daniel SABĂU – Adunarea generală ordinară a Membrilor UNRMI
CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE, RECONSTITUIRE ŞI PUNERE ÎN VALOARE
Arh.Mircea SABĂU TĂTAR – “Reconstituirea şi punerea în valoare acces Latura de Vest Cetatea ALBA CAROLINA, Fortificaţia de tip VAUBAN, Municipiul Alba Iulia”
Arh.Constanţa CARP – “Biserica Sf.NICOLAE a MANĂSTIRII ANINOASA, comuna Aninoasa, judeţul ARGEŞ”
Arh.Constanţa CARP – “Cetatea RUPEA, oraş Rupea, judeţul Braşov”
Arh.Niels AUNER – “Bastionul MĂCELARILOR, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş”
Dr.Arh.Sorin MINGHIAT – “Biserica SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA, Municipiul TÂRGOVIŞTE, judeţul Dâmboviţa”
Arh.Călin HOINĂRESCU – “Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI, sat Vărbila, comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova”
Arh.Aurel Ioan BOTEZ – “Biserica schit ŢIGĂNIA, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”
Arh.Niels AUNER – “Biserica de lemn LĂRGĂŞENI, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”
Arh.Niels AUNER – “Biserica de lemn COTMENIŢA, judeţul Argeş”
Arh.Niels AUNER – “Biserica de lemn CUVIOASA PARASCHIVA RUGINEŞTI, judeţul Vrancea”
Arh.Niels AUNER – “Biserica de lemn SÂNGEORZU NOU, judeţul Bistriţa
Năsăud”
Pictor restaurator Luminiţa Dana POSTOLACHE – “Biserica NAŞTEREA MAICII DOMNULUI, comuna Ieud Deal, judeţul Maramureş”
Ing.Mircea LEŢIU – “Biserica fortificată VALCHID, comuna Hoghilag, judeţul Sibiu”
MATERIALE DE RESTAURARE ŞI TEHNICI DE EXECUŢIE
Ing.Gabriela CARPOV, Ing.Viorel Ion RUSETI – “CARU’ CU BERE BUCUREŞTI”

REDACŢIA REVISTEI UNRMI
Colegiu de redacţie:
Arh. Daniel SABĂU
Arh. Niels AUNER
Arh. Călin HOINĂRESCU
Prof.univ.Dr. Oliviu BOLDURA
Arh. Mircea SABĂU TĂTAR
Ist. Toma GORONEA
Ing. Cosmin BRADU
Secretari de redacţie:
Emanuel DRĂGUŞIN
Emilia BRAD
Editura:
HACO INTERNATIONAL
ISSN/ISSN-L 2359 8522

La Adunarea Generală UNRMI din 05.10.2013 a fost discutat şi aprobat noul Statut UNRMI în unanimitate şi a fost ales Consiliul Director Naţional.Program Congres National I (.pdf )

LUCRARI DE RESTAURARE PREMIATE DE UNRMI LA TRIENALA UNRMI 2007-2010
COMISIA DE JURIZARE
Prof. univ. dr. arh. PETER DERER
JEAN MARC LAMFRY – FRANŢA
Vicepresedinte OAR arh. ŞERBAN STURZA
Istoric POPA CORINA
Arh. LEAHU GHEORGHE
Arh. IGNAT SANDA
Ing. DOGARU LUCIAN
PREŞEDINTELE COMISIEI – PETER DERER
PREŞEDINTE DE ONOARE – JEAN MARC LAMFRY
PREMIILE ACORDATE, DIPLOME DE EXCELENTA, NOMINALIZARI - fisier .pdf

18 aprilie - Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor
Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor se sărbătoreşte anual pe 18 aprilie, la iniţiativa ICOMOS - Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor,. ICOMOS a făcut această propunere în 18 aprilie 1982, ea fiind apoi aprobată la Conferinţa Generală UNESCO din 1983.

Ombudsmanul European în slujba cetăţeanului român.

Ombudsmanul European examinează plângeri cu privire la administrarea defectuoasă în instituţiile şi organismele Uniunii Europene. Dacă sunteţi cetăţean al unui stat membru al Uniunii sau aveţi domiciliul într-un stat membru, puteţi adresa o plângere Ombudsmanului European. Întreprinderile, asociaţiile şi alte organisme cu sediul social în Uniune pot, de asemenea, adresa plângeri Ombudsmanului. De exemplu, dacă veţi constata o depreciere sau distrugere a unor monumente de artă şi cultură aparţinând patrimoniului naţional puteţi apela şi la o astfel de instituţie democratică a Uniunii Europene (detalii)

Semnal de alarmă !
Cum dispar Bucureştii vechi


Sub privirile indiferente sau neputincioase ale celor mai mulţi, Bucureştii se năruie. L-au condamnat la moarte grupuri obscure de oameni lacomi şi fără scrupule, destul de bogaţi încât să poată distruge totul în jur şi suficient de puternici pentru a nu fi pedepsiţi niciodată. În virtejul afacerilor imobiliare, bătălia pentru fiecare metru pătrat de teren e pe viaţă şi pe moarte. Primele cad monumentele arhitectonice ale oraşului, vânate, cumpărate, dărâmate şi înlocuite cu blocuri pe cât de monstruoase, pe atât de profitabile. Mai e puţin şi Bucureştii vor rămâne fără trecut şi cu un viitor urât, construit din cuburi de beton... (detalii)

Consiliul European pentru Sate şi Târguri

Uniunea Artiştilor Plastici 

MISIUNEA U.N.R.M.I.

Organizaţie profesională la nivel naţional, neguvernamentală, nepolitică şi nelucrativă, constituită potrivit art.34 din Legea nr.21 din 06.02.1924, cu personalitate juridică potrivit legii, cuprinzând persoane, asociaţii şi societăţi comerciale. Are ca principal scop să participe şi să contribuie la ocrotirea şi restaurarea monumentelor istorice din România, prin organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate nemijlocit de membrii săi. Uniunea are ca principală obligaţie statutară protejarea monumentelor istorice, în acest sens ea militează şi sprijină crearea structurilor adecvate şi a cadrului legal necesar protecţiei patrimoniului naţional; urmăreşte modul în care membrii săi, care au contacte cu structurile abilitate ale statului, îşi desfăşoară activitatea în condiţiile unei legislaţii încă echivoce, la a cărei corectare şi perfecţionare Uniunea îşi propune să participe. În actuala situaţie organizatorică, legislativă şi financiară a programului naţional de protecţie, conservare, restaurare şi punere în valuare amonumentelor istorice, Uniunea şi-a propus elaborarea unei strategii ale cărei fundamente sunt … (detalii)

U.N.R.M.I.
CIF: 9415990
Cont IBAN: RO18BRDE441SV03926814410
                   BRD Sucursala Unirii Bucuresti Sector 4
SECRETARIAT : Mobil: 0722 955 059 ; Tel/Fax: 0244 525 703 ;
E-mail: office_unrmi@yahoo.com ; unrmi.it@gmail.com


Alba Iulia – Cealaltă Capitală

 


 

 

RESTAURĂRI EXECUTATE DE MEMBRII U.N.R.M.I.

RESTAURAREA CETĂŢII ALBA CAROLINA – SC GRUP CORINT SRL ALBA IULIA

Evoluţia urbană a oraşului Alba Iulia în ultimii 2000 de ani se află în stransă legatură cu “Dealul Citadelei”- locul în care cele mai importante faze ale dezvoltării aşezamantului au fost marcate prin construirea de fortificaţii succesive: castrul roman al legiunii XIII, Gemina, fortificaţii medievale la intersecţia rutelor comerciale şi stilul Vauban de citadela la începutul secolului al 18-lea. Proiectul de restaurare include operaţii specifice fiecarui tip de material de construcţie sau structură deteriorată (un inventar al daunelor şi o expertiză structurală sunt incluse în documentaţia proiectului) şi conţine desene tehnice şi studii scrise (conform reglementarilor române pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice)
http://turism.apulum.ro/
Imagini din timpul lucrărilor de restaurare prezentate de domnul arh.Daniel Sabău, Director General al SC GRUP CORINT SRL Alba Iulia: reportaj1 reportaj2 (YouTube)

TEATRUL NAŢIONAL “VASILE ALEXANDRI” DIN IAŞI, AL DOILEA DIN LUME CA FRUMUSEŢE ÎNTR-UN TOP BBC

Lucrările principale executate în cadrul proiectului executat având constructor firma IASICON SA IAŞI (Ing. Sinescu Titel, Ing. Băian Gheorghe, Atestat MCC, Specialist) şi proiectant GENESIS SRL IAŞI, au inclus activităţi de consolidare şi restaurare şi au fost alcatuite din: injectări cu lapte de ciment, injectări cu substanţe speciale pentru combaterea infiltraţiilor de apă, micropiloţi foraţi, consolidarea pereţilor prin camaşuire, consolidarea planşeelor, consolidarea bolţii sălii de spectacole, restaurarea sălii de spectacole, pardoseli din marmură, mochetă şi parchet, tâmplărie laminată din stejar, restaurarea tâmplăriei interioare, restaurarea finisajelor de epocă, obiectelor sanitare de epocă, restaurarea învelitorii din zinc, restaurarea ornamentelor din zinc, restaurarea ornamentelor interioare şi exterioare, restaurarea faţadelor, reţele electrice, termice, canalizare şi ventilaţie.
Actuala clădire a fost construită pe locul vechii primării, între anii 1894 și 1896, fiind considerată a fi cel mai vechi și cel mai frumos lăcaș de acest gen din țară. La 1 decembrie 1896, clădirea Teatrului Național a fost inaugurată de primarul Nicolae Gane.
Planurile clădirii aparțin celebrilor arhitecți vienezi Fellner și Helmer, ce au proiectat construcții similare din Viena, Praga, Odessa, Zürich.
Clădirea Teatrului Național este o veritabilă bijuterie arhitectonică adăpostind adevărate monumente de artă: Cortina pictată în 1896 de meșterul vienez M. Lenz și terminată de unul din discipoli, prezintă în centru o alegorie a vieții, cu cele trei vârste, iar în dreapta, alegoria Unirii Principatelor Române (Moldova, Transilvania și Țara Românească);
Ne începem incursiunea în interiorul teatrului intrând în foaier de unde două scări impetuoase duc în foaierele lojelor, foaiere secundare care la rândul lor pot adăposti diverse evenimente. De aici mergem în Sala Mare care este destinată în special spectacolelor clasice pentru că şi ambianţa o cere, aceasta deoarece impresionează prin rafinamentul şi somptuozitatea ornamentelor, fie că este vorba despre reprezentările sculpturale sau picturale. Cele 1418 lămpi electrice și candelabrul din cristal de Veneția cu 109 becuri luminează teatrul şi îi oferă o personalitate arhitectonică unică. În prezent, această clădire găzduiește și Opera Națională Română Iași.
În cautarea celor mai frumoase teatre, cei de la BBC s-au îndragostit pe loc de frumoasa clădire din Iaşi şi au inclus-o într-un top realizat cu ocazia "Zilei mondiale a teatrului".
În topul BBC, Teatrul Naţional din Iaşi figurează alături de instituţii culturale din Paris, Londra, San Francisco, Venezia, Bristol şi Vicenta. (detalii)

ARH. CARP CONSTANŢA: RESTAURAREA BISERICII UDRICANI – BUCUREŞTI

Biserica din secolul al XVIII-lea, cu hramul "Sf. Ierarh Nicolae", se află pe strada Iuliu Barasch nr. 11, sector 3, Bucureşti.  Biserica Udricani, monument istoric din secolul XVIII, ctitorită de jupân Udrecan Culcerul la 1735, este una dintre cele mai vechi biserici din Bucureşti. Biserica Udricani a avut implicare socială şi culturală încă din secolul al XVIII-lea, prin "Aşezămintele Udricani": Azilul de bătrâni, Şcoala Românească, Şcoala de Caligrafie, iar mai apoi Institutul de Binefacere "Protopopul Teodor Iconomu", construit pe terenul bisericii în anul 1877. La Udricani au funcţionat profesori ca renumitul dascăl Chiosea de la care au învăţat să scrie româneşte logofătul Greceanu, Văcăreştii, Anton Pann, Nănescu, Paris Mumuleanu, Petre Ispirescu etc.
Au fost executate lucrarile de consolidare si restaurare a monumentului de arhitectura, constand in acoperire cu tabla, refacerea tencuielilor exterioare, refacerea pridvorului si decopertarea detaliilor originale de sub straturile de tencuiala asezate de-a lungul timpului, cu ocazia diverselor refaceri si reparatii , restaurarea picturii interioare.

Arh.CĂLIN HOINĂRESCU - EVOLUŢIA LOCUINŢELOR ROMÂNEŞTI

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova - Ploieşti a găzduit pe 25 iulie 2012 o inedită conferinţă susţinută de arh.Călin Hoinărescu, preşedintele Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice, pe tema modului în care a evoluat arhitectura locuinţelor pe teritoriul românesc. Unul dintre cei mai respectaţi arhitecţi din ţară, Hoinărescu le-a prezentat spectatorilor planurile mai multor clădiri care datează începând din perioada predacică până în zilele noastre şi a vorbit despre influenţele avute de diferite culturi asupra modului în care au fost realizate construcţiile de-a lungul secolelor. „Aceste modele sunt bunuri colective, cum sunt cuvintele. Noi vorbim limba română, dar ea are influenţe dacice, latine, turceşti, sârbeşti şi aşa mai departe. Aşa este şi arhitectura“, a explicat Călin Hoinărescu, preşedintele U.N.R.M.I

RESTAURAREA BIBLIOTECII CENTRALE
UNIVERSITARE CAROL I – BUCUREŞTI
LUCRARE EXECUTATĂ DE AEDIFICIA CARPAŢI SA

Biblioteca Centrală Universitară, monument de patrimoniu distrus în timpul evenimentelor din decembrie 1989, a necesitat un îndelungat şi complex proces de refacere şi modernizare. În 2008 a fost inaugurat şi corpul de clădire care şi-a recăpătat denumirea de “Fundaţiunea Universitară Carol I”. Strălucirea de odinioară a fost obţinută prin experienţa dobândită de specialiştii în lucrări de modelaj, ipsosărie, stuckomarmură, tâmplărie monumentală şi vopsitorii decorativi, formaţi în lucrări similare realizate anterior.
Preocupat de viitorul tinerilor, Carol I decide să înfiinţeze “un aşezământ spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din ţară, al cărui scop va fi de a procura studenţilor un loc de întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă, unde vor putea satisface iubirea lor de studiu”.
Sunt cuvinte din Scrisoarea pe care Carol o adresează la 3 Mai 1891 sfetnicului său Lascăr Catargiu, Preşedinte al Consiliului de Miniştri, scrisoare considerată un autentic Act de întemeiere şi un Îndreptar pentru cei care vor urma la conducerea instituţiei.
Fundaţia are scopul de a întări “frăţia printre tinerimea universitară” şi a hrăni “simţământul patriotic care înalţă sufletul ei”, acordând apoi, vreme de 50 de ani, ajutoare pentru tipărirea unor lucrări valoroase şi a tezelor de doctorat, premii de încurajare, burse pentru studenţi, subvenţii. Planurile Fundaţiei sunt încredinţate arhitectului francez Paul Gottereau, autor al Palatului CEC şi al altor clădiri din capitală şi provincie. Începută în 1891, Fundaţia este terminată în 1893, următorii doi ani fiind consacraţi dotării şi amenajării instituţiei. Inaugurarea are loc la 14 Martie 1895. Prin construcţie şi dotare, Fundaţia este comparabilă cu cele mai moderne biblioteci europene din epocă. Spiru Haret, Ministrul Instrucţiunii Publice, considera la Festivitatea Fundaţiei din 9 mai 1910 că, în acest local “se adăposteşte una din instituţiile cele mai frumoase dacă nu chiar cea mai frumoasă instituţie culturală din Ţara noastră, care nu are pereche în multe alte ţări mai înaintate decât noi”.
Etapa a doua de construcţie a Fundaţiei, între 1911 şi 1914, cuprinde partea centrală din Calea Victoriei şi aripa din C.A. Rosetti. Gottereau a adăugat un corp principal, axat pe o piaţă de forma unui arc de cerc, şi o aripă aproape simetrică cu nucleul iniţial. Inaugurarea noului local are loc la 9 mai 1914.
Stilul clădirii este Louis XVI, cu o mare sobrietate de linii şi ornamente. Luxul şi confortul caracterizează această construcţie: rafturi de stejar sculptat, rafturi metalice procurate de la Casa Künscherf din Dresda, vitralii executate la München, reprezentând voievozi români, copii colorate ale frescelor din Biserica episcopală a Curţii de Argeş, donate de arhitectul restaurator Lecomte de Noüy, bănci şi mese de lectură, executate după dimensiunile modelului adus de la Biblioteca Imperială din Berlin, mobilier cu piele verde comandat la casa T. Held din Londra. Odată cu darea în folosinţă a Amfiteatrului, Fundaţia dispunea nu numai de o nouă sursă de venituri, dar devenea şi un punct de atracţie pentru bucureşteni. Dintre manifestările cele mai prestigioase se pot cita şedinţele Institutului social- român sub conducerea lui D. Gusti (1924-1937), ale Uniunii intelectuale române şi Universităţii libere, prelegerile Facultăţii de drept (din lipsa unei săli încăpătoare), cursurile de istoria artei ţinute de Al. Tzigara-Samurcaş. Aula a fost pusă la dispoziţia a sute de asociaţii, cercuri, societăţi în folosul unui public avid de cunoaştere.În 1931 ia fiinţă gruparea “Forum” care organizează o serie de conferinţe pe tema “Explicaţia timpului nostru” rostite la Fundaţie de către Petru Comarnescu, Mircea Vulcănescu, Ionel Jianu, Mihail Sebastian, C. Noica “Pentru mine – mărturisea Ionel Jianu în 1990 – faptul că am putut vorbi pentru prima dată din amfiteatrul Fundaţiei a fost împlinirea unui vis din adolescenţă, cînd veneam ca licean să ascult conferinţele despre artă ale lui Tzigara-Samurcaş şi I.D. Ştefănescu. Atunci îmi făgăduisem să fac tot posibilul să ajung şi eu să vorbesc de la tribuna Fundaţiei”. În toamna lui 1932 activitatea asociaţiei “Forum” încetează, locul ei fiind luat de alte grupări culturale ca “Poesis” (grupare de artişti, de intelectuali reformatori care doreau şi o înnoire a teatrului românesc), din care făceau parte I.M.Sadoveanu, Dan Botta, Marietta Sadova, Şerban Cioculescu sau “asociaţia de arte, litere şi filosofie” – “Criterion” – care organiza periodic simpozioane despre Freud, Lenin, Ch. Chaplin, A. Gide, Bergson, Paul Valery etc. Au conferenţiat N. Iorga, M. Sadoveanu, T. Vianu, M. Ralea, M. Eliade, şi personalităţi străine, miniştri, ambasadori, profesori.

RESTAURAREA SĂLII COLOANELOR DIN PALATUL CULTURII PLOIEŞTI REALIZATĂ DE SC PROCONSTRUCT SRL

Cu investiţii de un milion de euro şi o muncă titatică de recreere a originalelor, care a inclus vitralii aduse din Franţa şi tablă din Suedia, Sala Coloanelor din Palatul Culturii a fost restaurată complet de SC PROCONSTRUCT SRL Ploieşti ( http://www.pro-construct.ro ), administrator ing.Ioan Loghin.. Investiţia a fost finanţată de Consiliul Judeţean Prahova. Cu prilejul inaugurării a fost organizată expoziţia ‘Noi zidim istoria arhitecturii’. Rod al colaborării fructuoase dintre ingineri, arhitecţi, pictori şi sculptori restauratori, chimişti, fizicieni, arheologi şi istorici de artă, lucrările reprezentate în expoziţie se constituie de fapt ca un capitol important dintr-o viitoare istorie de arhitectură a României şi o pagină importantă la istoria arhitecturii universale.
Circa 1,5 milioane de euro mai sunt necesare pentru a reda, integral, strălucirea celei mai frumoase clădiri din Ploieşti.

 O VASTĂ EXPERIENŢĂ ÎN RESTAURĂRI – SC DEDAL BAHAMAT SRL

Administratorul acestei firme de elită in domeniu, domnul ing.Dumitru Bahamat - atestat de Ministerul Culturii si Cultelor pentru lucrari de restaurare arhitectura -E, inginerie-consolidare si/sau restaurare structuri istorice - E, inginerie instalatii - E, conform CA nr. 0001-S/200 si Legitimatie specialist 0001 MC-S – ne prezinta proiectele în derulare.
În prezent se lucrează la obiective importante: “Drumul de Glorie al Armatei Române în Primul Război Mondial” – Mausoleul Mărăşeşti, Mausoleul Mărăşti, Mausoleul Soveja şi Mausoleul Focşani, jud.Vrancea ; “Reabilitare Perimetru Piaţa Unirii Focşani” – Ateneul Popular, sit arheologic ; Centru Meşteşugăresc, jud.Vrancea; Consolidare - restaurare “Biserica Mănăstirii Maxineni” – ctitorie a domnitorului Matei Basarab – jud.Brăila . SC DEDAL BAHAMAT SRL este membra in asociatii profesionale  : membra fondator al U.N.R.M.I (Uniunea nationala a restauratorilor de monumente istorice) din Romania din 1991, membra in cadrul A.R.A.C.O. (Asociatia Romana a Antreprenorilor din Romania), membru activ al A.E.E.R.P.A. din 1996, iar in perioada 1998 – 2002 a facut parte din consiliul de administratie al asociatiei. Site oficial: http://dedalbahamat.ro

NIELS AUNER, ARHITECTUL CE A CONTRIBUIT ÎN 40 DE ANI LA RESTAURAREA A PESTE 100 DE BISERICI DE LEMN

Cu peste 100 de biserici de lemn, monumente istorice, la care a contribuit cu proiecte de restaurare în ultimele patru decenii, arhitectul Niels Auner este el însuşi un "monument", aşa cum sugestiv îl numea unul dintre meşterii cu care a lucrat de-a lungul timpului. Ajuns aproape de sfârşitul de carieră, arhitectul ce a pus bazele normelor privind restaurarea monumentelor de lemn se întreabă cine îl va urma în acest domeniu în care meseria nu se învaţă la şcoală, ci pe şantierele de restaurare. Nu în ultimul rând, Niels Auner crede că biserica ar trebui să se implice mai mult în repararea şi restaurarea bisericilor de lemn, în detrimentul "monştrilor" de beton ce au apărut în întreaga ţară.
Niel Auner a obţinut diploma de arhitect în 1970, la Institutul de arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, prima sa lucrare importantă fiind, în 1973, mutarea bisericii de lemn de la Onceşti în Muzeul Satului de la Sighet ... ( Citiţi tot articolul la EuroUrbanism )
Lucrări de restaurare realizate de firma MANISA CONSTRUCT SRL, administrată de Arh.Niels Auner : fisier .pps ... Citiţi şi : Niels Auner – “Restaurarea bisericilor de lemn"

DOMNUL EC.ING. LEȚIU MIRCEA, DIRECTOR AL "EURAS" SRL SATU MARE, PREZINTĂ O PRODIGIOSĂ ACTIVITATE ÎN DOMENIUL RESTAURĂRILOR-CONSOLIDĂRILOR DE MONUMENTE ISTORICE

Pe parcursul a peste douazeci de ani de activitate, printr-o munca sustinuta cu multa daruire si efort, stradania muncii specialiştilor în restaurari de la  S.C. EURAS S.R.L. se oglindeste in lucrari complexe executate la obiective de importanta artistica, istorica si culturala cum ar fi: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” comuna Vad, jud. Cluj (Ctitoria lui Stefan cel Mare) 2000-2002 ; Castelul Karoly din Carei, jud. Satu Mare ; Bisericile de lemn din Soconzel, jud. Satu Mare, Stana, jud Satu Mare , Corund, jud. Satu Mare , Nadis, jud. Salaj , Cehei, jud. Salaj , Boianu Mare, jud. Bihor , Dubesti, jud. Timis ‘ Turdas, jud. Alba ; Poiana Sibiului, jud. Sibiu , Dubesti, jud. Timis ‘ Turdas, jud. Alba ; Poiana Sibiului, jud. Sibiu; Restaurare-consolidare la Biserica Episcopala Geoagiu de Sus, jud. Alba , Restaurare Manastirea Voronet, jud. Suceava: ; Restaurare Teatrul de Nord Satu Mare ; lucrari de reabilitare a monumentului Turnul Pompierilor Satu Mare ; Restaurare Biserica de lemn „Pogorarea Sf. Duh” Tisa, jud. Hunedoara ; Lucrari de restaurare la Teatrul de Stat Oradea, jud. Bihor ;  Reparatii fatade Scoala „Dariu Pop”, jud. Satu Mare ; Restaurare casa si gospodarie taraneasca din localitatea Chilia, jud. Satu Mare ;  Restaurare Casa memoriala Vasile Lucaciu, Apa, jud. Satu Mare ; Reabilitare fatade la Episcopia Ortodoxa a Oradiei, jud. Bihor ; Restaurarea cladirii monument istoric “Casa breslei cismarilor” din mun. Satu Mare ; Restaurarea fatadelor Liceului “Ady Endre” din mun. Oradea ; Reabilitarea cladirilor Muzeului gazului metan din mun. Medias, jud. Sibiu ; Reabilitare fatade si acoperisuri la cladirile degradate de poluarea istorica din loc. Copsa Mica, jud. Sibiu ; Reabilitarea Sinagogii BALL SHEM TOV din Piatra Neamt, jud. Neamt ; Reabilitarea cladirii Baia Comunala din Gradina Romei, mun. Satu Mare ; Restaurare si reabilitare fatade la Scoala “Grigore Moisil” din mun. Satu Mare ; Restaurarea Bisericii de lemn din localitatea Magura, jud. Salaj ; Reabilitarea cladirii Colegiului National MIHAI EMINESCU din mun. Satu Mare ;  Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetatii din mun. Deva – incintele I, II si III, jud. Hunedoara ; Reabilitarea Muzeului de Arta ION IRIMESCU din mun. Falticeni, jud. Suceava ; Restaurarea Bisericii BUNAVESTIRE din Viseu de Sus, jud. Maramures ; Consolidare si restaurare Biserica Reformata din loc. Livada, jud. Satu Mare ; Lucrari de reparatii capitale la Conac Eperjesi din loc. Mica, jud. Mures ;  Consolidarea si restaurarea Bisericii romano-catolice CALVARIA, mun. Satu Mare ; Consolidarea si restaurarea Castelului KAROLYI din mun. Carei si a Cetatii KAROLYI din Ardud ; Reabilitarea Cetatii Aiudului, mun. Aiud, jud. Alba ; Restaurarea si renovarea Bisericii Evanghelice Luterane din loc. Atel, jud. Sibiu ; Restaurarea si renovarea Bisericii Evanghelice Luterane din loc. Curciu, jud. Sibiu ; Restaurarea si renovarea Bisericii Evanghelice Luterane din loc. Ighisu Nou, jud. Sibiu ; Restaurarea si renovarea Bisericii Evanghelice Luterane din loc. Valchid, jud. Sibiu ; Consolidare si restaurare a Cetatii Feldioara, jud. Brasov ; Restaurarea si renovarea Bisericii Evanghelice Luterane din loc. Sebes, jud. Alba ; Restaurarea si renovarea Bisericii Evanghelice Luterane din loc. Garbova, jud. Alba ; Reabilitarea Bibliotecii Judetene Covasna BOD PETER din mun. Sfantu-Gheorghe ; Reabilitarea cladirii istorice CASA ARGINTARULUI din mun. Bistrita ; Consolidarea si restaurarea Bisericii SFINTII ARHANGHELI – Inuri, din Topoloveni, jud. Arges ; Reabilitarea Bisericii Greco-Catolice Maghiare din mun. Carei, jud Satu Mare ; Lucrari de reparatii capitale fatada cladire str. Crisan nr. 13 Baia Mare – Gradinita ION CREANGA ; Restaurare-consolidare Biserica ADORMIREA MAICII DOMNULUI Golestii Badii din Topoloveni, jud. Arges ; Modernizare si reparatii capitale sediu  Judecatoria Sighisoara, jud. Mures ; Consolidarea si restaurarea Manastirii MARIA RADNA, loc. Lipova, jud. Arad ... Imagini de la câteva monumentelistorice restaurate de S.C. EURAS S.R.L.sunt prezentate in urmatorul fisier.pps .

PROFESIONAL CONSTRUCT SRL BUCUREŞTI, PRIECTANT DE STRUCTURI DE REZISTENŢĂ PENTRU MONUMENTE DE ARTĂ ŞI CULT

"Printre domeniile de activitate, încă de la infiinţarea companiei în 1992, figurează şi proiectarea structurilor de rezistenţă pentru  monumente de artă şi cult. Analiza detaliată a fiecarui proiect, luând în considerare fiecare aspect particular al investiţiei, conduce la obţinerea unor soluţii unice, personalizate pentru fiecare beneficiar. De asemenea, fiecare proiect ne îmbogăţeşte experienţa, învăţându-ne ceva nou. Cele peste 600 de proiecte finalizate cu succes de-a lungul timpului s-au transformat într-o experienţă vastă ce ne ajută să analizăm cu eficienţă fiecare nou proiect şi să oferim beneficiarului cele mai avantajoase soluţii pentru realizarea cu profesionalism a unor lucrări complexe de restaurare." - Ing. Paul Ioan – Atestat MCC – Expert . În portofoliul de restaurare de către specialiştii firmei a monumentelor istorice de artă şi cult putem menţiona: Biserica Mănăstirii Neamţ, Palatul CEC Bucureşti, Muzeul Kalinderu Bucureşti, Spitalul Agrippa Ionescu Bucureşti, Biserica Sfântul Pantelimon din Vedea-Giurgiu, Casa Robescu Bucureşti, Hanul Gabroveni Bucureşti, etc. Imagini cu lucrările de restaurare în următorul fisier .pps

RESTAURAREA MĂNĂSTIRII AGAPIA – CONSTRUCŢII UNU SA IAŞI

Biserica cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”este ctitorie a hatmanului Gavriil, fratele voievodului Vasile Lupu, construcţia a durat între 1642-1644, în 1647 fiind sfinţită. Arhitectura actuală datează din secolul XVII, este rezultatul intervenţiei de restaurare din 1858-1862, care modifică în stil neoclasic vechea structură, adăugând un nou pridvor cu veşminterie deasupra, proscomidia şi diaconiconul. Ansamblul pictural reprezinta ultima creaţie în activitatea de pictor mural şi iconar a lui Nicolae Grigorescu, efectuată în perioada 1858 – 1861. Cauzele stării de degradare erau multiple:
- sistemul de drenuri nu mai era funcțional, el fiind colmatat, iar apele din precipitații (în special torenții de pe versant) nu mai erau captate şi evacuate din zona monumentului;
- istemul de canalizare pluvială era degradat şi subdimensionat şi nu mai făcea față;
- stalațiile de alimentare cu apă şi cele de canalizare erau degradate, având pierderi de apă.
- nivelul extrem de ridicat al pânzei freatice, fenomenele de îngheț-dezgheț repetat, cutremurele din 1977, 1986 și 1990 au dus la apariția de crăpături la nivelul fundațiilor, al pereților din zidărie, al aregiunilor de naştere a bolților şi arcelor de la nivelul turlei şi a celorlalte elemente structurale componente.
- topirea zăpezilor şi ploile torențiale (frecvente în acea zonă) agravau crăpăturile din ziduri.
Pe baza expertizei tehnice efectuate de prof. ing. Alexandru Cişmigiu, au fost efectuate ample lucrări de consolidare şi reabilitare a bisericii şi a clădirilor din incintă, fiind corectate unele deficiențe structurale şi refăcută pictura. De asemenea, au fost efectuate lucrări de corectare a torenților, s-a executat un dren în jurul bisericii şi unul exterior, s-a refăcut canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială din incintă, s-au refăcut rețelele de alimentare cu apă, au fost consolidate fundațiile bisericii. S-au realizat intervenții şi la clădirile de incintă, în special pentru corpul de sud-est şi de sud-vest: s-au consolidat fundațiile, s-a consolidat şi restaurat aripa de est a corpului de chilii etc. Majoritatea intervențiilor la clădirile din incintă au necesitat lucrări pregătitoare de eşafodare. Lucrările au fost efectuate de SC Construcții Unu SA Iaşi, fiind conduse de ing. Alexandru Marian (directorul firmei) şi ing.Adrian Cociorvă (şeful de şantier).

 

RESTAURĂRI EXECUTATE DE MEMBRII U.N.R.M.I. PE REGIUNI GEOGRAFICE

Zona Transilvaniei (Alba, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureş)

Teritoriu al sincretismului occident-orient cu edificii ilustând începuturile arhitecturii majore rezidenţiale: “Castelul Huniazilor” şi “Castelul Bethlen - Criş”, dar şi al arhitecturii urbane de tip “burg”, alături de care întâlnim elemente ale culturii autohtone: “Biserica din lemn de la Dănuleşti” şi “Biserica din lemn de la Şacalu de Pădure”. Restauratorii au recuperat şi redat în circuitul valorilor turistice cu aceeaşi măiestrie, atât a marile ansambluri nobiliare şi urbane, cât şi delicatele edificii din lemn create de meşteri populari locali.

Zona Muntenia (Argeş, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova)

Areal care păstrează rezonanţele istorice profunde ale primelor reşedinte domneşti de la Curtea de Argeş, Câmpulung şi Târgovişte., cu ctitorii magnifice precum “Biserica Sfântul Nicolae domnesc”, biserica meşterului Manole, biserica “Mănăstirii Dealu”, cu reşedinţe domneşti şi boiereşti care au generat singurul stil naţional major autohton, stilul brâncovenesc, ca exemplu “Palatul Potlogi”. Alături de aceste perle ale arhitecturii europene s-au menţinut şi restaurat case ţărăneşti şi de târg ilustrând valoarea tradiţiei arhitecturii populate: “Casa Cămărăşiei” din Slănic, “Casa Hagi Prodan” din Ploieşti. Sinteza celor două componente majore ale repertoriului de modele, aulic şi popular a generat tipologia micilor conace boiereşti, exemplu “Conacul Bellu” din Urlaţi.

Zona Olteniei (Gorj, Olt, Vâlcea)

Interferenţa rezonanţelor bizantine şi sud-dunărene au generat edificii religioase magistrale: mănăstirea Hurezi, mănăstirea Govora, mănăstirea Polovraci şi elemente de mare virtute datorate arhitecturii săteşti, ridicate de obştile comunităţilor rurale: bisericile din lemn “Adormirea Maicii Domnului” din Ştefăneşti şi “Cuvioasa Paraschiva” din Ibăneşti. Patrimoniu salvat de restauratorii UNRMI cu aceeaşi grijă pentru toate categoriile de monumente cu migală, virtute şi profesionalism.

Zona de Est (Bacău, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Vrancea)

Teritoriu binecuvântat cu bijuteriile orăşeneşti ale Iaşului, capitală străveche şi creuzet al moderniităţii având un patrimoniu arhitectural ilustru cu ctitorii religioase demne de a figura printre monumentele celebre ale Europei precum  “Trei Ierarhi”, “Golia” şi biserica scaunului mitropolitan de la Iaşi, biserica fortificată Sfânta Paraschiva şi Catedrala Episcopală din Galaţi, biserica armenească Sfântul Gheorghe şi biserica Sfântul Nicolae din Focşani. Moldova are un patrimoniu arhitectural urban valoros, lăcaşuri de cultură şi învăţământ precum “Muzeul Unirii” din Iaşi, “Teatru dramatic” de la Galaţi şi “Ateneul Popular” din Focşani, dovedind prin acestea  capacitatea maeştrilor restauratori de a înfăptui lucrări de mare complexitate şi rafinament, probă de profesionalism şi abnegaţie.

Zona de Nord-Est (Botoşani, Neamţ, Suceava)

Loc unde legendarul Dragoş a înfruntat zimbrul şi a întemeiat Moldova, unde bogăţia sufleteasca şi talentul meşterilor s-a îmbinat armonios cu meşteşugul construcţiilor occidentale ale zidurilor din piatră şi cărămidă. Dar toate aceste calităţi au avut ca filon moştenirea bizantină din care au rezultat capodoperele arhitecturii religioase din nordul Moldovei, monumente înscrise în lista  Patrimoniului universal, mănăstirile cu bisericile pictate de la Voroneţ, Arbore, Moldoviţa, Suceviţa, Probota, dar şi ctitorii din vremea lui Ştefan cel Mare, Putna şi Neamţ. Aceste pietre nestemate ale culturii naţionale şi universale s-au ridicat pe urmele bisericilor întemeietoarilor ale ţării Moldovei de la Siret şi Rădăuţi. Şi în aceste locuri geniul meşterilor populari au zămislit bijuterii ale arhitecturii ţărăneşti cum sunt bisericile din lemn din Vama şi locuinţe ţărăneşti asemenea celor care alcătuiesc zestrea muzeului în aer liber din Suceava.

Zona de Nord-Vest (Bistriţa, Maramureş, Sălaj)

Dacă Dumnezeu a dat din bogăţiile calităţilor omeneşti câte ceva fiecărei regiuni din ţara noastră maramureşenilor le-a dat măiestria modelării lemnului. De secole meşterii ridică în văzduh cu trudă şi genialitate coloanele cerului. Nicăieri în altă parte creaţia artistică şi subtilitatea formelor arhitecturale nu se îmbină atât de perfect cu măiestria tehnicii şi rafinamentului decoraţiei ca la bisericile maramureşene. Este un univers arhitectonic al minunilor; pe bună dreptate o parte din aceste  bijuterii aparţin patrimoniului universal. La Deseşti şi la Coruia, la Rozavlea şi la Bogdan Vodă, la Sârbi Josani şi Budurleni, minunate edificii marchează precum coloane ale infinitului prezenţa satelor maramureşene subliniând atmosfera de legendă a acestui meleag binecuvântat din ţara noastră. Meşterii dulgheri maramureşeni depăşind în virtute şi talent cele mai pretenţioase exigenţe ale meşteşugurilor de restaurare, la care se adaugă profesionalismul şi dăruirea pictorilor restauratori care au perpetuat, reînviat şi revitalizat numeroase edificii a căror calităţi situează monumentele acestui teritoriu pe un loc fruntaş în arealul cultural european.

Zona de Vest (Arad, Bihor, Caraş-Severin, Timiş, Satu Mare)

Influenţa occidentală are în acest teritoriu repere majore începând cu zorii civilizaţiei medievale de la noi: “Cetatea Ardudului” care este un martor al acestor influenţe. Reşedinţe nobiliare somtuoase cum este “Castelul Karolyi” de la Carei, sedii de instituţii prestigioase, bijuterii ale arhitecturii citadine: “Şcoala Grigore Moisil”, “Palatul episcopal romano-catolic”, “Colegiul naţional Mihai Eminescu” din Satu Mare coabitează cu clădiri religioase spectaculoase datorate stilului neoclasic (“Biserica Sfânta Maria Ratna din Lipova”), barocul (“Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova”) şi neogoticul (“Biserica Roşie din Arad”). Substratul culturii săteşti stăvechi străbate prin repertoriul de modele de influenţă occidentală, dovadă fiind bisericile din lemn de la Corund şi din muzeul satului din Negreşti.

Zona Dobrogea (Tulcea, Constanţa)

Tărâm legendar traversat din perioade străvechi de valuri de seminţii, fiecare aducând un strat cultural valoros aşa cum se depune pe firul de nisip sideful care se împlineşte prin perlă. Antichitatea greco-romană prezentă pe tot teritoriul dobrogean, primele construcţii datorate creştinismului timpuriu “Bazilica de la Niculiţel” ridicată pe mormântul martirilor creştini sacrificaţi la începutul secolului IV şi Biserica Sfântul Atanasie de la Niculiţel sunt rădăcini viguroase ale valorilor arhitecturale la a căror restaurare şi punere în valoarea au contribuit membrii uniunii noastre. Dacă ar fi să continuăm la  cele amintite cu costrucţia farului din Sulina de la mijlocul secolului al XIX-lea şi cu catedrala din Tulcea cu un volum echilibrat şi expresiv am aminti câteva din  bijuteriile arhitectonice ale teritoriului dobrogean. La  aceasta se adaugă clădirile citadine cu multiple influenţe occidentale şi orientale, reşedinţe orăşeneşti somtuoase şi sediile unor instituţii prestigioase cum este Tribunalul de la Constanţa.

Municipiul Bucureşti

 

ŞCOALA DE RESTAURARE “ NOI ZIDIM ISTORIA ARHITECTURII”

Obiectivul general al şolii de restaurare  înfiintata de Uniunea Naţională a Restauaratorilor de Monumente Istorice din România, vizează facilitarea accesului angajaţilor  la programe de calificare/recalificare în domeniul ocupaţiilor de tip artizanal, componente esenţiale în activităţile de restaurare, consolidare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional/internaţional.
În acest context, Uniunea Naţionala a Restauratorilor de Monumente Istorice din România a obţinut din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor autorizaţie de calificare pentru competenţă profesională pentru meseriile: zidar, pietrar, tencuitor, urmând să iniţieze în continuare cereri de autorizare şi pentru următoarele competenţe profesionale: dulgher, tâmplar, parchetar, turnator ornamentalist, tinichigiu construcţii.
Pentru implementarea acestui demers, o atenţie deosebită se va acorda angajaţilor necalificaţi sau persoanelor cu un nivel scăzut de calificare  ce activează  în cadrul  firmelor de restaurare şi doresc să obţină cunoştinţe teoretice şi practice certificate, în domeniul ocupaţiilor de tip artizanal, activităţi esenţiale în domeniul restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional/internaţional.
Activităţile iniţiate de Uniunea Naţionala a Restauratorilor de Monumente Istorice din România , se asociează cu perspectiva deprinderii pe tot parcursul vieţii active,  ce generează efect direct în obţinerea unei calificări/recalificări competenţe şi actualizate în strânsă corelare cu cerinţele de pe piaţa muncii.
Obiectivele specifice, operaţionale ale Şcolii de restaurare  constau în asigurarea unui grad ridicat de  accesibilitate a angajaţilor la acest program de formare profesională continuă, cu consecinţe directe asupra cunostinţelor teoretice şi practice dobândite de candidat în domeniul ocupaţiilor de tip artizanal pentru care a aplicat, cunoştinţe necesare consolidării poziţiei sale actuale cât şi a celei viitoare,  pe piaţa muncii.
Prin implementarea prezentului demers se intenţionează a se dezvolta cunoştinţele teorectice şi practice ale angajaţilor pentru activităţi de tip artizanal în domeniul monumentelor istorice, şi implicit a pregăti firmele autohtone care activează în domeniul restaurării patrimoniului cultural naţional şi/sau desfăşoară activităţi ce necesită participarea angajaţilor cu ocupaţii de tip artizanal, să reziste competiţiei şi să realizeze produse la un raport calitate-preţ la fel de performante ca cele oferite de competitorii europeni.
În acest context, pentru implementarea cursului de calificare aferent competenţei  profesionale – zidar, pietrar, tencuitor, iniţiat de  Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România s-au  organizat urmatoarele centre secundare de şcolarizare:
- localitatea  Ocna Şugatag, judeţul Maramureş respectiv regiunea de dezvoltare Nord Vest- formator coordonator Pop Vasile ;
- localitatea Alba–Iulia, judeţul Alba respectiv regiunea de dezvoltare Centru – formator coordonator  Sabău Daniel;
- localitatea Suceava, judeţul Suceava respectiv regiunea de dezvoltare Nord-Est  - formator coordonator  Bradu Mihai,
- localitatea Iaşi, judeţul Iaşi respectiv regiunea de dezvoltare Nord-Est - formator coordonator Marian Alexandru;
- localitatea Bolintin judeţul Giurgiu respectiv regiunea de dezvoltare Sud Muntenia – formator coordonator – Bănică Paul:
- localitatea Apostolache, judeţul Prahova pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia – formator coordonator – Ioan Loghin;

Coordonarea activităţii Şcolii de Restaurare “ Noi zidim istoria arhitecturii” se realizează de colectivul central de coordonare cu  secretariatul situat în localitatea Ploieşti, judeţul Prahova.
Colectivul central de coordonare al Şcolii de Restaurare “ Noi zidim istoria arhitecturii” are urmatoarea componenţă:
- formator Călin Hoinarescu – pentru cursuri de arhitectură;
- formator Grămescu  Ana-Maria  - pentru cursuri de inginerie, construcţii şi structură;
- formator Magdalena Banu - pentru cursuri de analize chimice, fizice;
- formator Ionuţ Stoica  - pentru cursuri  management economic şi/sau analize economice în domeniul fondurilor structurale nerambursabile;
- formator Alina Stoica – pentru cursuri de aplicare legislativa în domeniul monumentelor istorice şi/sau legislaţie naţională şi comunitară în domeniul fondurilor structurale nerambursabile;
- secretar tehnic – Alina Toader.

Înscrierea candidatorilor se realizează la formatorul cordonator aferent regiunii de dezvoltare în care acesta doreşte să urmeze cursul de calificare, pe baza unei cereri de înscriere la modulul de curs  furnizată de acesta şi implicit prin depunerea următorelor documente : carte de identitate; certificat de naştere, certificat de căsătorie, ultimul act de studii (bacalaureat/licenţă), adeverinţă de salariat.
Taxa de participare se stabileşte de fiecare centru în parte şi se aprobă de colectivul central de coordonare al şcolii de restaurare. De asemenea, dacă sunt şi alte localităţi în care activează membrii Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice din România care doresc să organizeze cursul de calificare profesională  pentru competenţa zidar, pietrar, tencuitor sunt rugate să se adreseze  colectivului central de coordonare al şcolii de restauare pentru a participa la derularea prezentului demers.

LEGEA privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României: Lege privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 care prevede: "Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, considerând că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, îndeosebi pentru a salvgarda şi a promova idealurile şi principiile care sunt patrimoniul lor comun, recunoscând că patrimoniul arhitectural constituie o expresie de neînlocuit a bogăţiei şi a diversităţii patrimoniului cultural al Europei, o mărturie nepreţuită a trectului nostru şi un bun comun al tuturor europenilor, având în vedere Convenţia culturală europeană, semnată la Paris la 19 decembrie 1954, şi îndeosebi primul - articol al acesteia, având în vedere Carta europeana a patrimoniului arhitectural, adoptată de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei la 26 septembrie 1975, şi Rezoluţia (76) 28 cu privire la adaptarea sistemelor legislative şi a reglementărilor naţionale la exigenţele conservării integrate a patrimoniului arhitectural, adoptată la 14 aprilie 1976, având în vedere Recomandarea nr. 880 (1979) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la conservarea patrimoniului arhitectural, ţinând seama de Recomandarea nr. R (80) 16 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind pregătirea de specialitate a arhitecţilor, urbaniştilor, a inginerilor constructori şi a peisagiştilor, precum şi Recomandarea nr. R (81) 13 a Comitetului Miniştrilor privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în favoarea unor meserii ameninţate cu dispariţia în cadrul activităţii artizanale, adoptată la 1 iulie 1981, reamintind importanţa transmiterii unui sistem de referinţe culturale generaţiilor viitoare, a ameliorării condiţiilor de viaţă urbană şi rurală şi a favorizării în acelaşi timp a dezvoltării economice, sociale şi culturale a statelor şi a regiunilor, afirmând importanţa punerii de acord a principalelor orientări ale unei politici comune care să garanteze salvgardarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, au convenit asupra celor ce urmează ..." (detalii)

Istoria arhitecturii in România

COMISIA DE JURIZARE TRIENALĂ UNRMI 2013

Preşedinte Comisie:
Prof.univ.Dr.Arh. SERGIU NISTOR
Membrii Comisiei
1. Istoric CORINA POPA
2. Arh. SANDA IGNAT
3. Arh. MARINA ILIESCU
4. Ing. DAN IONESCU
5. Ing. PETER DERER

Locaţia: CENTRUL DE CULTURA U.A.R. Bucureşti, Str.Louis Calderon Nr.48
Lucrarile Comisiei de Jurizare:
23-25.09.2013 – primirea panourilor UNRMI
26,27,30.09.2013; 01.10.2013 - Jurizarea ; 04.10.2013 - Acordarea Premiilor

PREMIILE ACORDATE LA TRIENALA UNRMI 2013

DIPLOMA DE PERFORMANŢĂ PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE RESTAURARE A MONUMENTULUI ISTORIC ÎN CONDIŢII DE EXCELENŢĂ 2010-2013
PREMIUL I : Biserica Mănăstirii Aninoasa, jud.Argeş, SC REMON PROIECT SRL Bucureşti
PREMIUL II :
Bastionul Măcelarilor Baia Mare, SC RUSTIC SRL Baia Mare
PREMIUL II :
Fragmente extrase de la Biserica Episcopala Curtea de Argeş – Restaurare, SC CERECS ART SRL Bucureşti
PREMIUL III :
Restaurare, consolidare şi punere în valoare a Bisericii 'Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena' – Targoviste, .B.I.A. SORIN MINGHIAT - SC CAROLIN SRL Valcea
PREMIUL PREŞEDINTELUI COMISIEI DE JURIZARE :
Teatrul Naţional “Vasile Alexandri” Iaşi, SC IASICOM SA Iaşi
MENŢIUNE :
Muzeul de Artă Tulcea, SC ABRAL ART PRODUCT SRL Bucureşti
MENŢIUNE :
Schitul Ţigania (PAR) Bistriţa, SC ABRAL ART PRODUCT SRL Bucureşti
MENŢIUNE :
Ansamblul fostei Mănăstiri Vărbila, SC RESTITUTIO SRL Ploieşti
MENŢIUNE :
Biserica (Din Deal) Ieud, SC DANART IMPORT-EXPORT SRL Bucureşti
MENŢIUNE :
Intervenţii de conservare şi reabilitare la Biserica fortificată Valchid, SC EURAS SRL Satu Mare
NOMINALIZARE :
Biserica Sfânta Paraschiva Rugineşti, Vrancea, SC TAINA LEMNULUI SRL Sighetul Marmaţiei
NOMINALIZARE :
Biserica de lemn ‘Adormirea Maicii Domnului’ Lărgăşeni – Comuna Corbiţa, Vrancea, SC AXA RECONS SRL Sighetul Marmaţiei
NOMINALIZARE :
Sala Festivă a Palatului Administrativ Arad, SC CERECS ART SRL Bucureşti

 


Prima pagină | Contact UNRMI | Contact Membri | Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice | ©UNRMI | Link Mark Soft IT Service