Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

GÂNDITORUL DE LA HAMANGIA ŞI FEMEIA LUI


Una dintre cele mai valoroase descoperiri arhologice făcute la noi în ţară. Având doar 11 cm înalţime, statuetele nu au fost descoperite întregi, primele fragmente fiind scoase la lumină în 1956, restaurarea celor două figurine durând câţiva ani. Cele două obiecte de lut au o vechime de peste 7.000 de ani şi reprezintă o importantă descoperire arheologică din epoca neo-eneolitică, mai ales prin redarea realistă a trăsăturilor feţei, fenomen rar întâlnit la statuile ce datează din perioada respectivă .

a
STRUCTURA UNRMI

Conform statutului său, structura organizatorică a Uniunii Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice este alcătuită din Adunarea Generală, organ suprem de conducere care se convoacă annual, Consiliul Director Naţional, organul de conducere care se întruneşte între Adunările Generale, este format din 15 membri aleşi de Adunarea Generală şi Colegiul Executiv, organul permanent de conducere, format din 7 membri ai Consiliului Director Naţional şi este coordonat de către 1 preşedinte şi 3 vicepreşedinţi.
Comitetul Executiv şi Comitetul Director s-au constituit în urma ultimei Adunări Generale astfel :

CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL AL UNRMI

Arh.DANIEL SABĂU – Preşedinte

1. Arh.CONSTANŢA CARP – Vicepreşedinte
2. Prof.OLIVIU BOLDURA – Vicepreşedinte
3. Arh.CĂLIN HOINĂRESCU – Vicepreşedinte
4. Arh.AUREL BOTEZ – Membru
5. Arh.NILS AUNER  – Membru
6. Sing.IOAN LOGHIN – Membru
7. Arh.MIRCEA SABĂU TĂTAR – Membru
8. Rest.MIHAI BRADU – Membru
9. Ing.GHEORGHE BAIAN – Membru
10. Ing.GABRIELA CARPOV – Membru
11. Arh.COSMIN BRADU – Membru
12. Ing.IONUŢ STOICA – Membru
13. Ing.CORNEL GEORGESCU – Membru
14. Arh.SERGIU LUCHIAN – Membru
15. Ing DUMITRU BAHAMAT – Membru

CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV AL UNRMI

1. Arh.DANIEL SABĂU – Preşedinte
2. Arh.CONSTANŢA CARP – Vicepreşedinte
3. Prof.OLIVIU BOLDURA – Vicepreşedinte
4. Arh.CĂLIN HOINĂRESCU – Vicepreşedinte
5. Arh.COSMIN BRADU – Membru
6. Ing.GHEORGHE BAIAN – Membru
7. Arh.AUREL BOTEZ – Membru

COMISIILE

1. COMISIA PENTRU ANALIZAREA ŞI AVIZAREA DOSARELOR DE CANDIDAŢI PENTRU PRIMIREA ÎN UNRMI

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: BOLDURA OLIVIU
Membru: NIELS AUNER
Membru: BRADU MIHAI
Membru: MIRCEA SABĂU TĂTAR

2. COMISIA PENTRU URMĂRIREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: CONSTANŢA CARP
Membru: GABRIELA CARPOV
Membru: IONUŢ STOICA

3. COMISIA PENTRU DISCIPLINĂ, MEDIEREA DIFERENDELOR DINTRE MEMBRII UNRMI ŞI EXPERTIZĂ PROFESIONALĂ

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: BOTEZ AUREL
Membru: MIRCEA SABĂU TĂTAR
Membru: LUCHIAN SERGIU
Membru: CARP CONSTANŢA
Membru: BOLDURA OLIVIU
Membru: GEORGESCU CORNEL

4. COMISIA PENTRU STABILIREA AFILIERII, A COLABORĂRII ŞI A RELAŢIILOR DINTRE UNRMI ŞI INSTITUŢIILE GUVERNAMENTALE, ALE ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI LOCALE ŞI CU TOATE INSTITUŢIILE CALIFICATE ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII SCOPULUI ŞI OBIECTIVELOR UNRMI

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: HOINĂRESCU CĂLIN
Membru: IONUŢ STOICA
Membru: BAIAN GHEORGHE
Membru: CONSTANŢA CARP
Membru: BOLDURA OLIVIU

5. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA DE CONFERINŢE, COMUNICĂRI, SIMPOZIOANE, EDITAT PLIANTE ŞI REVISTE DE SPECIALITATE, SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PE TEME PROFESIONALE ŞI RELAŢIA CU MEDIA

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: DANIEL SABĂU
Membru: NIELS AUNER
Membru: TOMA GORONEA
Membru: MIRCEA SABAU
Membru: HOINĂRESCU CĂLIN
Membru: COSMIN BRADU
Membru: OLIVIU BOLDURA

6. COMISIA PENTRU PREGĂTIREA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE, EMITEREA DE COMPETENŢE ŞI CERTIFICĂRI DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ŞI ADMINISTRARE WEBSITE

MEMBRII COMISIEI:
Şef Comisie: HOINĂRESCU CĂLIN
Membru: COSMIN BRADU
Membru: SABĂU DANIEL
Membru: LUCHIAN SERGIU
Membru: BAIAN GHEORGHE
Membru: TOMA GORONEA
Membru: OLIVIU BOLDURA

7. COMISIA JURIDICĂ A UNRMI

Comisia Juridică este formata din PREŞEDINTELE UNRMI
împreună cu personalul de specialitate angajat ca jurist în secretariatul UNRMI şi de cabinetul de avocatură


Prima pagină | Contact UNRMI | Contact Membri | Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice | ©UNRMI | Link Mark Soft IT Service